Yakma ve Gazlaştırma Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Yakma ve Gazlaştırma Teknolojileri Laboratuvarı Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan yakma-gazlaştırma proje faaliyetlerinin gerçekleştiği laboratuar alanı ve pilot tesislerden oluşmaktadır. Sahip olunan bilgi birikimi ve altyapı sayesinde simülasyon ve modelleme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirilen Laboratuar Ölçekli Sistemler:

 • 40 kWth  Sabit Yatak Gazlaştırıcı
 • 20 kWth Akışkan Yatak Gazlaştırıcı
 • 20 kWth Dolaşımlı Akışkan Yatak Gazlaştırıcı
 • 20 kWth Dolaşımlı Akışkan Yatak Yakma Sistemi

Gerçekleştirilen Pilot Ölçekli Sistemler:

 • 450 kWth Kabarcıklı Akışkan Yatak Gazlaştırıcı
 • 750 kWth Dolaşımlı Akışkan Yatak Yakma Sistemi
 • 250 kWth Sabit Yatak Biyokütle Gazlaştırma Sistemi

Yakıt Hazırlama Sistemleri:

 • 50kg/sa Biyokütle peletleme sistemi
 • 50kg/sa Biyükütle biriketleme sistemi
 • 10kg/sa Biyokütle kurutucu
 • 2 Ton/sa kömür kırma, kurutma sistemi

Ayrıca mevcut altyapı ile

 • Yakıt hazırlama işlemleri (kömür kırma ve kurutma, biyokütle kurutma ve öğütme, peletleme, briketleme)
 • Farklı yakıtlara yönelik yakma gazlaştırma denemeleri
 • Yakma-gazlaştırma ürünlerinin analizi
 • Gaz temizleme faaliyetleri
 • Isıl değer analizleri ve diğer gerekli analizler gerçekleşmektedir