Yakıt Pili Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakıt Pili Teknolojileri Laboratuarı hedeflenen proje protototip ürününü ortaya koymak üzere ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Yakıt pili alt bileşenlerinden sistem entegrasyonuna ve testlere kadar aşağıda belirtilen tüm aşamalar yakıt pili laboratuarında gerçekleştirilmektedir.

 • 5 kW’a kadar PEM tipi modül bileşenleri üretimi, entegrasyonu
 • Yakıt Pili modül bileşenleri (bipolar plaka, elektrokatalizör, membran elektrot ünitesi) üretimi ve entegrasyonu
 • Sıvı beslemeli Yakıt Pilleri (Doğrudan Sodyum Borhidrür, metanol, vb.) modül bileşenleri (bipolar plaka, elektrokatalizör, membran elektrot ünitesi) üretimi ve entegrasyonu
 • Yakıt Pilleri (PEM, Doğrudan Sodyum Borhidrür, metanol, vb.) tek hücre testleri
 • Yakıt Pili modülleri (PEM, Doğrudan Sodyum Borhidrür, metanol, vb.)  testler (5 kW’a kadar )
 • Yakıt pili sistem alt bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimi hizmetleri
 • Sistem entegrasyonu ve güç koşullandırma hizmetleri

Endüstriyel hizmetler kapsamında laboratuarlarda gerçekleştirilen testler şunlardır:

 • 4 Nokta Prop Yöntemi ile İletkenlik Ölçümü
 • Yakıt Pili Performans ve Ömür Testleri
 • Membran Elektrot Ünitesi(MEÜ) Performans Testleri
 • Gaz Geçirgenlik Testi
 • Bi-Polar Plaka Malzeme Üretimi