Katı ve Sıvı Yakıt Teknolojileri Laboratuvarları

-A +A

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Katı ve Sıvı Yakıt Teknolojileri Laboratuvarları'nda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kamu kuruluşlarının ve sanayinin talep ettiği katı ve sıvı yakıt analizleri gerçekleştirilmektedir. Analizi yapılan yakıt türü ve standartları aşağıdadır:

Yakıt Türü                      Standart Kapsamı

  • Benzin                           TS EN 228
  • Motorin                          TS 3082 EN 590
  • Fuel Oil                          TS 2177
  • Gazyağı                         TS 3355
  • Denizcilik Yakıtları          TS ISO 8217
  • Yakıt Nafta                     TS 13207
  • Oto Biyodizel                 TS EN 14214
  • Yakıt Biyodizel               TS EN 14213
  • Jet Yakıtları                    İlgili Standartlar
  • Kömür                            İlgili Standartlar

Yakıt Analiz Laboratuarı, yakıt analizleri konusunda toplam 169 adet analiz yönteminde ISO/IEC 17025-TÜRKAK akreditasyon belgesine sahip, kapsamlı analiz hizmeti sunan en yetkin laboratuarlarından biridir. Laboratuarın yıllık analiz kapasitesi en az 10.000 adet numunedir.

Analiz hizmeti talebi için tıklayınız.