Gaz Teknolojileri Laboratuvarı

-A +A

Enerji Enstitüsü Gaz Teknolojileri Laboratuvarı, enstitüde yürümekte olan sentez gazından sıvı yakıt, hidrojen ve değerli kimyasalların üretimi, termik santral baca gazı arıtma, gaz şartlandırma ve temizleme ile karbondioksit ayırma konularında Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Sahip olunan bilgi birikimi ve altyapı sayesinde simülasyon ve modelleme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda, ayrıca endüstriyel hizmet faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kamu kuruluşlarının ve sanayinin talep ettiği LPG ve gaz (doğalgaz, sentez gazı, biyogaz, vb.) analizleri gerçekleştirilmektedir. LPG ve doğalgaz analizleri konusunda toplam 15 adet analiz yönteminde ISO/IEC 17025-TÜRKAK akreditasyon belgesine sahip bulunulmaktadır.

Laboratuvardaki altyapı/çalışmalardan bazıları aşağıda verilmektedir:

  • Sentez gazından sıvı yakıt üretimi (FT sentezi) katalizörü sentezi, karakterizasyonu ve katalizör/reaktör testleri,
  • Reaktivite & sülfatasyon laboratuvar sistemleri ve baca gazı kükürt arıtma pilot ölçekli test sistemleri,
  • 5 kWe/30 kWth Yakıt Pilli Mikrokojenerasyon Sistemi
  • Kimyasal yöntemle (aminlerle yıkama) CO2 Ayırma Sistemi
  • 1 kWe Yakıt İşleme Sistemi (UPS uygulamalarına yönelik, yüksek sıcaklık yakıt piline entegre)
  • Doğalgazdan Sentez Gazı Üretim Sistemi
  • Gaz Temizleme Test Sistemi
  • Katalizör/Reaktör Test Sistemleri
  • LPG-Gaz Analizleri Laboratuarı