Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

TÜBİTAK MAM ve enstitüleri aşağıdaki kalite belgelerine sahiptir ve ilgili standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

 • EN ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar
 • EN ISO/IEC 17025:2005 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri

Kalite politikası doğrultusunda tüm Enerji Enstitüsü çalışanları;

 • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileşmenin bilincindedir.
 • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenirlilik ve gizliliğini kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dahil olmaz.

Enerji Enstitüsü Yönetimi;

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri kullanım ve dönüşümü desteklemeyi,
 • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
 • EN ISO/IEC 17025:2005 Uluslararası Standardı'nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda önder bir enstitü olmayı,
 • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
 • Tüm Laboratuvar personelinin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsenmesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt eder.