TÜBİTAK MAM İLE SUUDİ ARABİSTAN KACST İŞ BİRLİĞİ

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü ile Suudi Arabistan King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) Kurumu, “7 Fiderli Güç Kalitesi Analizörü Geliştirilmesi Teknoloji İş Birliği (Technology Collaboration Project For Developing A 7-Feeder Power Quality Analyzer – KACST PQ2) ve güneş santrallerinde kullanılmak üzere fotovoltaik merkezi evirici geliştirilmesi için "Technology Collaboration Project for Developing Solar Central Inverter (Fotovoltaik Merkezi Evirici Teknoloji İş Birliği)" Proje sözleşmelerini imzaladı.

7 Fiderli Güç Kalitesi Analizörü Geliştirilmesi Teknoloji İş Birliği Projesinde, Suudi Arabistan KACST Kurumu ile beraber geliştirilmiş olan ve IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15 standartlarına uygun yüksek doğruluk ve hassasiyette ölçüm yapabilen güç kalitesi analizöründen elde edilen bilgi birikimiyle, gerilim kanalları ortak 7 adet fideri aynı anda ölçecek bir güç kalitesi analizörü geliştirilecektir. Geliştirilecek sistemin hali hazırda emsali bulunmamakla beraber, 7 fider ölçümü için gereken güç kalitesi analizör toplam maliyetini ciddi anlamda düşürecektir.

Proje kapsamında, güç kalitesi analizörü donanım ve yazılımları ile haberleşme yazılımları geliştirilerek, güç kalitesi analizörleri üretilecek ve gerekli eğitimler verilecektir. Proje çıktıları, geniş alanlı güç kalitesi izleme sistemleri, dağıtım ve iletim SCADA’ların (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) da kullanılabilecektir.

Aynı Kurum ile imzalanan ve Nisan 2019 itibari ile başlayan bir diğer proje "Technology Collaboration Project for Developing Solar Central Inverter" süresince, ortaklaşa geliştirilecek fotovoltaik eviricinin teknoloji transferi KACST kuruluşuna yapılacaktır.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Çevirgeç Grubu tarafından yürütülecek olan projede (Technology Collaboration Project for Developing Solar Central Inverter), güneş santrallerinde fotovoltaik paneller tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma çevirerek üretilen enerjiyi şebekeye aktaran fotovoltaik evirici geliştirilecek ve üretilecektir. Güç seviyesi 1 MW olarak tasarlanacak eviricinin en yüksek enerji çevrim verimliliği % 98 üzerinde olacaktır. Şebeke güç kalitesi özellikleri bakımından IEEE1547 standardına uygun tasarlanacak, eviricinin çıkış akım harmonikleri ve şebeke gerilim dalgalanmalarının tepkisi standarda uygun olacaktır. Tasarım ömrü 20 yıl olarak planlanan ürün, çöl iklim koşullarında da güvenle çalışacak şekilde tasarlanacaktır.

Üretilen ilk örnek ürünün Suudi Arabistan’da kurulumu yapılarak uzun dönem çalışma koşulları incelenecek ve gelecekte daha iyi fotovoltaik evirici tasarımları için bilgi birikimi elde edilecektir.

17.05.2019