TÜBİTAK MAM “AKIM TAHMİN VE HAVZA OPTİMİZASYON MODELİ (ATHOM) PROJESİ” GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

-A +A

ATHOM Projesi Genel Değerlendirme Toplantısı Tarım ve Orman Bakan Yrd. Sayın Akif ÖZKALDI’nın Katılımıyla Gerçekleştirildi

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünün yürütücüsü olduğu, 2016 Eylül ayında imzalanan proje ile geliştirilen model, Türkiye’de pilot olarak seçilen Seyhan Havzası için su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama tesislerinin su bütçelerinin hazırlanarak günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayan bir sistemdir.

Bu kapsamda iki tür akım tahmin modeli geliştirilmiştir. İlki kısa süreli olarak (3-10 gün) saatlik çözünürlükte havzadaki barajların giriş akımlarını tahmin ederken ikincisi uzun süreli olarak (12-15 ay) günlük çözünürlükte baraj giriş akımlarını tahmin etmektedir. Kısa süreli akım tahminleri kullanılarak kaskat yapıdaki havza, taşkın amaçlı olarak işletilmekte, uzun süreli akım tahminleri kullanılarak ise enerji amaçlı işletme eğrileri oluşturulmaktadır. Geliştirilen akım tahmin ve havza optimizasyon modelleri ile oluşturulan akım tahminleri ve işletme eğrileri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içeren web-tabanlı uygulama sayesinde sistem kullanıcılarına sunulmaktadır. Proje sonunda, geliştirilen bu sistem ile sulama ve içme suyuna yönelik su kaynaklarının optimum şekilde kontrol edilerek suyun israf edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik enerjisi üretimini maksimize edecek şekilde barajların işletilmesi ve geliştirilecek otomatik sistem sayesinde taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin tahmin edilebilmesi amaçlanmaktadır. Projenin 2019 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı için ATHOM projesindeki son durum ile ilgili sunum yapılmış ve proje ile elde edilen sonuçların DSİ tarafından kullanılmaya başlanması ile elde edilen başarılı sonuçlar konusunda da bilgi verilmiştir. Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı, proje ile elde edilen başarılı sonuçları oldukça önemli bulmuş ve projenin Türkiye’deki diğer havzalara da uygulanarak ülke sathında yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Fotoğraflar

TÜBİTAK MAM “AKIM TAHMİN VE HAVZA OPTİMİZASYON MODELİ (ATHOM) PROJESİ” GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI
07.03.2019