KEBAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ KONTROL SİSTEMLERİ GELİŞTİRME PROJESİ

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü (TÜBİTAK MAM EE) tarafından yürütülmekte olan KEBAN Hidroelektrik Santrali Kontrol Sistemleri (HES) Geliştirme Projesi kapsamında, Fırat Nehri üzerinde bulunan ve Türkiye’nin üçüncü büyük santrali olan Keban Hidroelektrik Santrali’nde; Hız Regülatörü, İkaz Sistemi, Koruma Sistemi SCADA, Şalt Sistemi ve Ünite Güç Trafosu, İç İhtiyaç Sistemi, Yardımcı Sistemler (Seviye ve Debi Ölçüm Sistemi, Yatak Yağlama Sistemi, Soğutma Sistemi, Vibrasyon Ölçüm Sistemi, Drenaj Sistemi, Trafo Yangın Söndürme Sistemi) tümüyle yerli mühendislik ile güncel teknoloji kullanılarak yenileniyor.

Proje, Ekim 2017’de başlamış ve tüm tasarım/üretim çalışmaları tamamlanmıştır. TÜBİTAK MAM EE, EÜAŞ HES Daire Başkanlığı, EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü ve EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü’nün sorumlulukları dahilindeki iş paketlerini tamamlamalarının ardından, mevcut 8 üniteden üç tanesinin kurulum ve devreye alma çalışmaları 2019 Kasım, 2020 Aralık ve 2021 Şubat aylarında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıllarda yatak yağlama sistemi, soğutma sistemi gibi alt sistemlerdeki operasyonel sıkıntılar nedeniyle fiili olarak 150 MW’a düşen güç üretim kapasitesi, proje kapsamında yerli mühendislikle yapılan yenileme ve dijitalleştirmeler sayesinde 175 MW’a yükseltilmiştir.  Proje tamamlandığında santral kurulu gücünde, yatırım değeri 225 M $ olan 180 MW artış meydana gelmesi planlanmaktadır.

Fotoğraflar

KEBAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ KONTROL SİSTEMLERİ GELİŞTİRME PROJESİ
18.03.2021