Yakma Gazlaştırma Teknolojileri

-A +A

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve enerji güvenliği açısından yaygın ve ulusal kaynakları olan kömür ve biyokütlenin enerji üretimi açısından değerlendirilebilmesi için; yakma, gazlaştırma, gaz temizleme, gaz şartlandırma ve sıvı yakıt üretimi gibi teknolojiler büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizin sahip olduğu biyokütle potansiyelinin bir kısmını orman ve tarımsal atıklar oluşturmaktadır. Biyokütle kaynakları verimli kullanıldığı takdirde ulusal elektrik üretiminin % 8-10'unu karşılama potansiyeline sahiptir. Biyokütle kullanılarak ısı ve elektrik üretilebilir. Bunun yanında Türkiye 12 milyar tondan fazla linyit rezervine sahiptir. Türk linyitlerine uygun verimli ve çevre dostu yakma ve gazlaştırma teknolojilerinin yanı sıra sıvı yakıt üretimi çalışmaları yerli enerji kaynağı kullanımında dönüm noktası oluşturacak niteliktedir.

Çalışma / Uzmanlık Alanları

 • Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma Teknolojileri
 • Kömür ve Biyokütle Yakma Teknolojileri
 • Biyokütle Briketleme ve Pelletleme Sistemleri
 • Gaz Temizleme Teknolojileri
 • Güç Sistemleri ile Entegrasyon
 • Katı Sıvı ve Gaz Ürün Analizleri
 • Siklon, Isı Değiştirici, Gaz Yıkayıcısı, Yakıcı Tasarımı
 • Kabarcıklı Akışkan Yatak Gazlaştırma
 • Dolaşımlı Akışkan Yatak Gazlaştırma
 • Piroliz Sistemleri
 • Sıvı Yakıt Üretimi ve Geri Kazanımı için Atıkların Değerlendirilmesi
 • Isı ve Gücün Birlikte Üretimi
 • Biyokütleden Hidrojen Üretimi
 • Proses Modelleme ve Simülasyon