Yakıt Teknolojileri

-A +A

Yakıt Analizleri Laboratuvarı, kamu ve özel sektör kuruluşlarına kömür ve akaryakıt analizleri konusunda hizmet vermektedir. Ülkemizde en önemli vergi tahsil alanı, akaryakıttaki ÖTV ve KDV’dir.  Yıllık  3  milyar dolara yakın vergi kaybının önlenmesinde bu laboratuvar çok önemli görevler ifa etmektedir. Bu laboratuvar, alanında uluslararası akreditasyonu almış ilk laboratuvar olup, özel ve kamudaki diğer laboratuvarların akreditasyonunda da önemli görevler üstlenmiştir. Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

Kömür kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için ithalatın izlenmesi, bu laboratuvarın yıllardır sürdürdüğü bir faaliyettir. Ülkemizin ihtiyacı olan alternatif yakıtlar ve yakıt katkı malzemelerinin geliştirilmesinde çok önemli görevler üstlenmiştir.

Enstitü içindeki diğer faaliyet alanlarına ve yakıtla ilgili tüm projelere katkı sağlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

KATI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI: 1984 yılında kurulmuştur. Termik santrallerde, sanayide, konutlarda enerji kaynağı olarak kullanılan taşkömürü, linyit, petro kok  ve biyo kütle gibi yakıtlar uluslararası standartlara uygun olarak analiz edilmektedir.

Laboratuvarımız 2000 yılından itibaren Çevre Bakanlığı tarafından hakem laboratuvar olarak tayin edilmiş olup gözetim şirketlerinden gelen taşkömürü, linyit ve petro kok gibi yakıtların analizi yapılmaktadır. Kömür Analizlerinde   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi alınmıştır.

SIVI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI: 1999 yılında petrol ürünleri analizlerine başlanmıştır. 2004 yılında B Blok binasında alt yapının geliştirilmesi ve Dünya Bankası finansmanı ile petrol ürünlerinin analizi konusunda ülkemizin ilk akredite analiz laboratuvarı kurulmuştur.

Benzin, Motorin, Fuel Oil, Gazyağı, Denizcilik Yakıtları,  Jet Yakıtları, Biyodizel, Madeni Yağların standartlara uygun analizi gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

 

MÜŞTERİLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Jandarma Genel Komutanlığı

Emniyet Müdürlükleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Gümrük Müdürlükleri

Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri

PETDER üyeleri

ADER üyeleri

Çeşitli Kamu Kuruluşları

Özel Sektör Kuruluşları

Üniversiteler

 

PROJELER

Güncel Projeler

1.    EPDK NUMUNE ANALİZLERİ PROJESİ : 2005 yılından beri EPDK ile her yıl  yapılan akaryakıt analizleri projeleri kapsamında ülkenin her ilinden alınan Benzin, Motorin ve Fuel Oil  numunelerinin ulusal marker seviyesi ve kalitesinin uygunluğuna yönelik analizler yapılmaktadır.

2.  KATI YAKIT DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ: Termik santrallerde, sanayide, konutlarda enerji kaynağı olarak kullanılan taşkömürü, linyit, petro kok ve biyokütle gibi yakıtların uluslararası standartlara uygun olarak analiz edilmektedir. Kamu, kurum ve kuruluşlara,  özel sektör firmaları, üniversitelere, TÜBİTAK MAM bünyesindeki enstitülere ve enstitü içi projelere analizler kapsamında fayda sağlamaktır.

3. YAKIT ANALİZLERİ ENDÜSTRİYEL HİZMET PROJESİ : Kamu, kurum ve kuruluşlara,  özel sektör firmaları, üniversitelere, TÜBİTAK MAM bünyesindeki enstitülere ve enstitü içi projelere sıvı petrol ürünlerine yönelik analizler yapılmaktadır.

Petrol sıvılarında numune alma konusunda her yıl kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 500 personele Numune Alma standardı hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmaktadır.