Yakıt Teknolojileri

-A +A

Türkiye'de enerji kaynakları tüketiminin önemli bir bölümünü petrol ürünleri oluşturmaktadır. Kullanılan yakıtların standarda uygunluğu insan sağlığı, çevre kirliliği ve yakıtların kullanıldığı araçların kullanım ömrü açısından önemli bir parametredir. Yakıtların standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü’nde kurulan Yakıt Analiz Laboratuarı'nda ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak analiz yapılmaktadır. Fosil kaynaklı enerji kaynaklarının tükenmekte oluşu, yakıtların tasarruflu kullanımını ve alternatif yakıtların kullanımını gündeme getirmiştir.

Bu amaçla yakıt katkılarının ve yakıtların araç üzerindeki etkileri ve alternatif Yakıtların geliştirilmesi konularında araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakıt Analiz Laboratuarı'nda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak benzin, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil, gazyağı, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, biyodizel ve kömür numunelerinde kamu kuruluşlarının ve sanayinin talep ettiği analizler yapılmaktadır. Yakıt Analiz Laboratuarı, yakıt analizleri konusunda toplam 169 adet analiz yönteminde ISO/IEC 17025 göre akredite edilmiş, ülkemizin ilk uluslararası akreditasyon belgesine sahip, en kapsamlı analiz hizmeti sunan laboratuarlarından biridir. Laboratuarın yıllık analiz kapasitesi en az 10.000 adet numunedir.

Çalışma Alanları:

  • Benzin                                  TS EN 228
  • Motorin                                 TS 3082 EN 590
  • Fuel Oil                                 TS 2177
  • Gazyağı                                TS 3355
  • Denizcilik Yakıtları                 TS ISO 8217
  • Yakıt Nafta                            TS 13207
  • Oto Biyodizel                         TS EN 14214
  • Yakıt Biyodizel                       TS EN 14213
  • Jet Yakıtları                            İlgili Standartlar
  • Kömür                                   İlgili Standartlar