Yakıt Pili Teknolojileri

-A +A

Yakıt pilleri üretimi ülkemizin ileri enerji teknolojileri konusunda iddia sahibi olabilmesi, enerji kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması sonucu yaşam kalitesinin arttırılması, enerji sektörünün Avrupa Birliği'nin çevre mevzuatına uyum süreci ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemli bir teknoloji konusudur.

Yakıt pilleri, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar, rafineri ürünleri, amonyak, metanol gibi kimyasal ürünler, biyogaz ve atık materyaller gibi alternatif kaynaklardan bir yakıt dönüştürücü yardımıyla elde edilen hidrojenin veya doğrudan hidrojenin, oksijen ile elektrokimyasal reaksiyona girmesi sonucunda enerji üreten cihazlardır. Yakıt pilleri çevre ve gürültü kirliliğine neden olmamaları, hareketli parça içermemeleri ve fosil yakıtlardan daha yüksek dönüşüm elde edilebilmeleri gibi avantajlara sahiptir. Yakıt pili sistemleri yakıt pili türüne bağlı olarak yaklaşık % 40¬60 verime sahiptir, açığa çıkan ısının değerlendirildiği durumlarda ise toplam verim %80'e kadar artmaktadır. Yakıt pili, teorik olarak yakıt ve oksitleyici sağlandığı sürece elektrik enerjisi üretme yeteneğine sahiptir. Yakıt pilleri uzay araçlarında, taşıtlarda, deniz araçlarında, cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir araçlarda, evlerde, ofislerde, hastanelerde, otellerde, endüstriyel kuruluşlarda kullanılabilirler.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakıt Pili Grubu; Türkiye'nin gereksinimleri, müşteri kurum ve kuruluş talepleri doğrultusunda bileşenden prototip seviyesine kadar ürün geliştirmektedir.

Çalışma Alanları:

Yakıt Pili Grubu:

 • Yakıt pili modül bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimi
 • Yakıt pili sistem alt bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimi
 • Yakıt pili modelleme ve tasarım
 • Yakıt pill uygulamalarında sistem entegrasyonu
 • Sistem entegrasyonu ve güç koşullandırma
 • Yakıt pili sistem testleri

konularında çalışmaktadır. Grubun amacı, yakıt pili teknolojisini ulaşım, sabit ve taşınabilir uygulama alanlarında hayata geçirmektir. Bu kapsamda grup;

 • Polimer elektrolit membranli yakıt pili (PEMYP)
 • Doğrudan sodyum borhidrürlü yakıt pill (DSBHYP)
 • Doğrudan metanol yakıt pili (DMYP)
 • Katı oksit yakıt pili (KOYP)
 • Ergimiş karbonatlı yakıt pili (EKYP)

türlerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.