Termik Santral Teknolojileri

-A +A

Ülkemizin enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına yönelik olarak, yerli kömür rezervlerimize uygun yüksek verimli ve düşük emisyonlu termik santral teknolojilerinin yerli sanayi ile birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi tedbirler arasında değerlendirilmektedir.

Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları:

  • Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri
  • Isı depolama sistemleri
  • Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi
  • Kazan tasarımı
  • Termik santral modernizasyon ve yenilenme
  • Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması
  • Performans görüntüleme sistemleri
  • Simülasyon ve modelleme