İleri Enerji Teknolojileri

-A +A

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü araştırma grupları iç içe ve birbiri ile ilintili alanlardan oluşmaktadır. Genel olarak katı, sıvı ve gaz yakıt teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi üzerinde çalışmalara yoğunlaşan İleri Enerji Teknolojileri Stratejik İş Birimi, spesifik olarak

  • Termik santral teknolojilerinin geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve yerlileştirilmesi,
  • Kömür ve biyokütle yakma ve gazlaştırma sistemleri,
  • Gaz teknolojileri ve katalizör çalışmaları,
  • Yakıt pili bileşenleri ve sistem prototipi geliştirilmesi
  • Yakıt teknolojileri / analizleri

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve bu alanlarda uzmanlaşmış ekiplerle proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

İleri Enerji Teknolojileri Stratejik İş Birimi ekibi, %25’i doktora, %27’si yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 95 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. EÜAŞ, TKİ, BOREN, EPDK başta olmak üzere çok sayıda bakanlık kuruluşu, çeşitli özel kuruluşlar ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.