Güç Sistemleri Analiz ve Planlama Teknolojileri

-A +A

Enerji Enstitüsü Güç Sistemleri Analiz ve Planlama Grubu elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinde gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların yüksek seviyeli analiz ve simülasyon ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Yürütülen projelerde profesyonel güç sistemleri analiz yazılımları kullanılmakta ve analiz amaçlarına uygun modeller geliştirilmektedir. Genel hatlarıyla, yatırım planlaması, teknik kriterlerin sağlanması amacıyla ihtiyaçların belirlenmesi, risk ve etki analizlerinin gerçekleştirilmesi, iyileştirici çözümler belirlenmesi gibi faaliyetler kapsamında, fiyat-efektif çözümler geliştirilmesi ve analiz konusunda dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları:

 • Bölgesel talep tahmini
 • İletim ve dağıtım master planları
 • Ülkeler arası AC ve DC enterkonneksiyon çalışmaları kapsamında statik ve dinamik analizler
  İletim ve dağıtım sistemleri güvenlik analizleri
 • Koruma-koordinasyon analizleri
 • Santral modellemesi ve saha testleri ile doğrulanması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemlerine entegrasyonu
 • Özel koruma sistemlerinin tasarlanması
 • Geçici rejim kararlılığı
 • Senkron altı salınım riski (SSR) analizleri
 • Anahtarlama aşırı gerilimleri analizleri