Gaz Teknolojileri

-A +A

Türkiye, enerji üretiminde hem enerji kaynağı olarak hem de kullanılan enerji teknolojileri açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan bir ülkedir. Bu bağlamda, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve enerji güvenliğinin sağlanması açısından yaygın ve ulusal kaynağımız olan kömürden (ve biyokütleden) sentez gazı üretimi ve ileri dönüşüm teknolojileri ile sıvı yakıt ve değerli kimyasalların elde edilerek bunların temiz ve verimli bir şekilde enerji üretimi, ulaşım ve diğer sektörlerde kullanılması ekonomik ve stratejik anlamda oldukça önemlidir.

Ayrıca, ülkemizde elektrik üretiminde kömür yakıtlı termik santrallerin kurulu güç içindeki payı sürekli arttırılmaktadır. Baca gazı arıtma sistemleri de gerek yatırım maliyeti, gerekse santral performansı açılarından termik santral teknolojileri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz bu alanda neredeyse tamamen yurt dışına bağımlıdır. Dolayısıyla, ülkemiz kömürlerine uygun, çevre mevzuatlarını sağlayabilecek yerli baca gazı arıtma teknolojilerinin Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilmesi ve santral ölçeğinde uygulanması büyük önem arz etmektedir.

Bunun yanında, yerli kaynağımız olmayan ancak ülkemizin enerji üretiminde büyük payı olan doğalgazın etkin ve verimli kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi de ülkemiz adına büyük bir katma değer sağlayacaktır.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesindeki Gaz Teknolojileri Grubu, bu anlayış ve sorumlulukla konusunda uzman araştırmacılarla söz konusu teknolojilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını yürütmekte ve çeşitli ulusal, uluslararası ve kamu / özel sektör projeleri ile bu sorunlara çözüm üretmektedir. Gaz Teknolojileri Grubu, müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, mevcut altyapısı ile akredite doğalgaz ve LPG analizleri konularında endüstriyel hizmet de vermektedir.

Çalışma Alanları:

 • Sentez gazından sıvı yakıt ve değerli kimyasal üretimi (Fischer - Tropsch Sentezi)
 • Termik santral baca gazı arıtma teknolojileri
 • Gaz temizleme ve şartlandırma teknolojileri
 • Hidrojen üretim ve saflaştırma teknolojileri
 • CO2 tutma teknolojileri
 • Proses ve reaktör tasarımı
 • Gaz yakıcı teknolojileri
 • Katalizör geliştirme, karakterizasyon ve testleri
 • İmalat, montaj çalışmaları ve prototip üretimi
 • Veri izleme ve proses kontrol
 • Modelleme ve benzetim (simülasyon)
 • Gaz analizleri
  • Proses sentez gazı analizleri
  • Akredite doğalgaz analizleri
  • LPG analizleri