Elektriksel Güç Teknolojileri

-A +A

Elektrik üretim, iletim ve dağıtımının planlanması, güç kalitesi, yüksek gerilim-yüksek güç çevirgeçlere dayalı Esnek AA İletim Sistemlerinin geliştirilmesi, geniş alanda izleme ve kontrol ile bu alanlarda ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine bağlantısı, akıllı şebekeler ve HES kumanda ve kontrol teknolojilerinin yerlileştirilmesi ile ilgili tüm enstitü faaliyetleri Elektriksel Güç Teknolojileri Stratejik İş Birimi altında toplanmıştır. Birimin altında yer alan çalışma grupları şunlardır:

  • Çevirgeç Teknolojileri
  • Güç Sistemleri Analiz ve Planlama Teknolojileri
  • Güç Sistemleri Bilgi Teknolojileri
  • Otomasyon Teknolojileri

Elektriksel Güç Teknolojileri Stratejik İş Birimi ekibi, %7’si doktora, %25’i yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle yaklaşık 75 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), TEİAŞ, EÜAŞ, King Abdulaziz City For Science and Technology (KACST), KEAŞ başta olmak üzere özel kuruluşlar ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.