Elektrik Dağıtım Teknolojileri

-A +A

Enerji Enstitüsü Elektrik Dağıtım Teknolojileri Grubu elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaç duyduğu güç sistemi analizleri konusunda hizmet vermektedir. Elektrik Dağıtım Teknolojileri Grubu yüksek gerilim tesislerinde topraklama sistemlerinin tasarımı, analizi ve ölçümü konusunda aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Anahtarlama ve yıldırım kaynaklı aşırı gerilimlerin analizi grubumuzun bir diğer önemli çalışma konusudur. Kablo şebekeleri ve havai hat-kablo karışımı şebekelerin modellenmesi konusunda ciddi bir deneyime sahiptir. Elektrik güç sistemlerine ilişkin farklı konularında Enerji Enstitüsü bünyesindeki diğer araştırma grupları ile projeler geliştirmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Geçici rejim analizleri
 • İzolasyon koordinasyon çalışmaları
 • Topraklama sistemlerinin tasarımı ve analizleri
 • Yıldırımdan korunma sistemlerinin tasarımı ve analizleri
 • Koruma-koordinasyon analizleri

PROJELER

Güncel Projeler

 1. TEİAŞ Topraklama Sistemi Teknik Destek Projesi (2019-2021): Topraklama sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi noktasında kullanılan TS-EN standartlarının farklı ihtiyaçları kapsayacak şekilde genişletilmesi nedeniyle TEİAŞ Topraklama Pratiği’nin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu proje kapsamında TEİAŞ’ın Trafo Merkezleri ve enerji iletim hattı direklerinin topraklama sistemlerine ilişkin Topraklama Şartnamesi’nin, “Elektrik Şebeke Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ile bu yönetmelikte atıfta bulunulan Telekomünikasyon Birliği Talimatları (ITU Directives), ilgili TS-EN standartları ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” çerçevesinde, enerjili tesiste ölçme/modelleme konusunu da içerecek şekilde güncellenmektedir.

   
 2. BEDAŞ Dağıtımda Topraklama Trafosu Kaynaklı Sorunların İrdelenmesi Ve Çözüm Önerisi Oluşturulması Projesi (2020-2022): Ülkemizde elektrik iletim sistemi gerilim seviyesi olan 400 kV seviyesinden 33 kV dağıtım sistemi gerilim seviyesine enerji transferi sekonderi topraklama trafosu üzerinden topraklı 400/33 kV YnD trafolar ile yapılmaktadır. Kullanılmakta olan topraklama trafoları günümüz kablo yoğun koşullarında sorunlara neden olabilmektedir. Şebeke arz güvenliği ve sürekliliğinin artırılması amacıyla bu sorunların detaylı olarak ortaya konulması ve uygun çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir. Bu proje kapsamda kablo yoğun şebekelerde topraklama trafosu kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması konusunda çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

Tamamlanmış Projeler

 1. BEDAŞ Kablo Şebekelerinde Tek Faz Toprak Kısa Devresi Kaynaklı Aşırı Gerilimlerin Analiz Ve Sınırlandırılması Projesi (2018-2019): Kablo şebekelerinde meydana gelen tek faz toprak kısa devreleri sırasında sağlıklı fazlarda aşırı gerilimler ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu aşırı gerilimler elektriksel olarak yakın çevredeki ekipmanların izolasyon seviyelerinin zorlanmasına ve yeni arızaların tetiklenmesine neden olmaktadır. Sistem sürekliği ve arz güvenliği perspektifi ile ortaya çıkan bu aşırı gerilimlerin sınırlanması önem arz etmektedir. Bu proje kapsamda kablo şebekelerinde meydana gelen tek faz toprak kısa devreleri sırasında sağlıklı fazlarda görülen aşırı gerilimlerin analizi ve bu aşırı gerilimlerin sınırlanması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.

YAYINLAR

 1. Güzel S., Gürsanlı Ö., Öztürk O., Karacasu Ö. Akdeniz M., Hocaoğlu M. H., (2020), “Sıfır Sıra Empedans Parametrelerinin Mesafe Koruma Ayar Değerlerine Etkisi: Bir Vaka Çalışması”, ELOCO’20, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 26-28 Kasım 2020, Sayfa 119-124, Bursa
 2. Azizi R., Gürsanlı Ö., Karacasu Ö., Güzel S., Hocaoğlu M. H., (2020), “Trafo Merkezi Topraklama Sistemi Tasarımında Çok Katmanlı Toprak Modelinin Önemi”, ELOCO’20, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 26-28 Kasım 2020, Sayfa 125-130, Bursa
 3. Hocaoğlu S., Ünlü N., Aydöner C, Özgür Büyüksakalli K., Talazan P., Gürsanli Ö., Karacasu Ö., Partal R., Aynaci F., Sayar A., Baştürk I., Dursun M., “Ülkemizde Atiksu Arıtma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımının Değerlendirilmesi”, 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar, Afyonkarahisar/TÜRKİYE