Çevirgeç Teknolojileri

-A +A

Enerji Enstitüsü Çevirgeç Teknolojileri Grubu, kamu ve özel sektör için uygulamaya özgü, özel tasarım orta gerilim ve yüksek güçlü modern güç elektroniği çevirgeç teknolojilerine dayanan sistemler tasarlamakta, geliştirmekte, yerine tesis etmekte, ilgili standartlara göre testlerini gerçekleştirip işletmeye almakta ve sonrasında her türlü teknik destek hizmetini yürütmektedir.

Yürütülen projelerdeki en ileri çevirgeç teknolojilerinin uygulamasında elde edilen teknolojik kazanımlarla uzman insan kaynağının arttırılması ve yurt dışı bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.

Geliştirilen sistemler, 400V,300kVA ve 1kV, 1MVA kurulu gücü bulunan alçak gerilim laboratuvarı ile 15kV,1.6MVA ve  34.5kV, 5MVA kurulu gücü bulunan orta gerilim laboratuvarında test edilmektedir.

Çalışma Alanları:

  • Güç kalitesini iyileştirici çevirgeç teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
  • Elektrik iletimini ve dağıtımını düzenleyen esnek alternatif akım iletim sistemlerinin (FACTS) geliştirilmesi ve uygulanması
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine bağlantısına yönelik çevirgeç teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
  • Orta gerilim seviyesindeki yüksek güçlü elektrik makinalarının kontrolünü sağlayan çevirgeç teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması