VIII.TERMİK SANTRAL ÇALIŞTAYI

-A +A

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Termik Santrallar Çalıştayı”nın sekizincisi,   TÜBİTAK MAM  ve EÜAŞ tarafından bu yıl 12-15 Ekim 2015 tarihleri arasında  Marmaris-Muğla’da düzenlendi.

Toplamda 4 gün ve 6 oturumdan oluşan çalıştayın ana teması “Fosil Yakıtlı Santralların Mevcut Problemleri ve Çözümleri” olarak belirlendi.

TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat MAKARACI, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir BALIKÇI, EÜAŞ Genel Müdürü Halil ALIŞ, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Termik Santral İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri, TKİ ve TEİAŞ yetkililerinin yanı sıra birçok üniversite ve özel sektör temsilcileri çalıştaya katılım sağladı. Ayrıca bu sene ilk kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’ndan yetkililer de Çalıştay’a katılmışlardır.

Panel oturumları ve sunumlar ile gerçekleşen çalıştayda, 4 gün boyunca; TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yürütülen “Milli Projeler”, “Enerji Üretiminde Teknolojik Gelişmeler”, “Çevre Teknolojileri ve Emisyonlar”, “Kömür ve Su Hazırlama Teknolojileri”, “Elektrik-Kontrol Sistemleri” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” konuları incelendi.

Bu yıl ilk kez özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlandığı çalıştayda yerli termik santral teknolojilerinde özel sektörün katkıları da değerlendirildi. Gerek kamu, gerekse özel sektörde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözüm yolları tartışıldı. Ayrıca geleceğe yönelik ortaklıkların geliştirilmesi ile ilgili adımlar atıldı. Bu girişimlerle özel sektör, TÜBİTAK MAM ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

15.10.2015