VI. TERMİK SANTRAL ÇALIŞTAYI

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü ile EÜAŞ tarafından düzenlenen “VI. Termik Santral Çalıştayı”, EÜAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve MAM’dan 100 kişinin katılımı ile 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Rize-İkizdere’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya TÜBİTAK MAM adına MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU, Başkan Yardımcısı, Doç.Dr. Murat MAKARACI, Başkan Danışmanı Prof.Dr. Ali ATA, Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Araştırmacılar, EÜAŞ’dan EÜAŞ Genel Müdürü Sn. Halil ALIŞ ile Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, bağlı ortaklık Genel Müdürleri, Daire Başkanları, Termik Santral İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden Prof. Dr. İsmail TEKE ile bazı öğretim üyeleri katılmıştır.

Üç gün süren çalıştayda sunumlar üç ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.

1.Tamamlanan ve Devam Etmekte Olan Projeler:

 • Tamamlanan TÜBİTAK MAM EE (Gebze ve Ankara Grubu) – EÜAŞ Projeleri Genel Değerlendirilmesi ve Sağlanan Katma Değerler
 • Termik Santral Atık Isılarının Değerlendirilmesi – Soma Bölge Isıtma Sistemi Uygulaması
 • Termik Santrallarda Mevcut Durum Analizi - SEAŞ ve KEAŞ Projeleri
 • Ambarlı DGKÇ Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi (PERİDSİS)
 • MİLKAS (Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi) Projesi

2.Termik Santralların İşletme Problemleri ve Performansına Etki Eden Unsurlar:

 • Termik Santrallarda Sıklıkla Karşılaşılan İşletme Problemleri ve Çözüm Önerileri
 • Kazan Rehabilitasyonu, Yenileme ve Yeni Ünite Kurulumu Alternatiflerinin Ekonomik Karşılaştırılması
 • Gaz Türbini Giriş Havası Soğutma
 • Termik Santral Malzemelerinin Seçimi
 • Termik Santrallarda Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisleri Rehabilitasyon Alternatifleri

3.Termik Santral Teknolojilerindeki Gelişmeler

 • Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan Teknolojisi
 • CFB ve PC Yakma Teknolojilerinin Yerli Linyit Bağlamında Karşılaştırılması
 • Termik Santral Teknolojilerinin Geleceği ve Yeni Trendleri
 • Santrallardaki Atık ve Düşük Kaliteli Isı Kaynaklarını Kullanarak Kömür Zenginleştirme Sistemleri
 • NOx Emisyon Kontrol, CO2 Tutma Teknolojileri ve Küresel Isıtma
 • Baca Gazı Kükürt Arıtma Teknolojileri

Çalıştayda termik santrallarda yaşanan sorunlara yerli çözümler bulunması ve yerli teknolojilerin ülkeye kazandırılması konularında çalışmalar yapılmıştır.

Fotoğraflar

VI. TERMİK SANTRAL ÇALIŞTAYI
16.05.2014