Li - İyon Pil Çalışmaları

-A +A

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, son dönemde elektrikli araçlara yönelik Lityum iyon pil geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. Yerli elektrikli araç üretimi için TÜBİTAK’ça başlatılan yeni destek programları, Enerji Enstitüsü bünyesinde “Malzemeden bataryaya” hedefiyle yürütülen çalışmaları araç üreticilerinin ihtiyaç duyacağı Ar&Ge desteğini sağlama noktasında daha da önemli hale getirmiştir. Enstitüde 2004 yılından bu yana kamu ve özel sektör desteğiyle yürütülen projeler sonucunda lityum iyon pillerde yüksek verimlilikte çalışabilen malzemeler geliştirilmiş olup bu malzemelerden endüstriyel ölçekte pil üretebilmek için çalışmalar devam etmektedir. Temel hedef malzemeden bataryaya ticari rekabet edebilir fiyat ve performansta yerli teknoloji lityum iyon pil geliştirilmesi ve yerli elektrikli araç üzerine yüklenecek bataryanın bu pillerle oluşturulmasıdır. Bu kapsamda başarılı prototipler hazırlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Enstitü bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlerle;

  • 5 ve 10 Ah kapasitede pilot ölçekli pil üretimi yapılabilmekte
  • Lityum iyon pillerde kullanılabilir malzemeler ve
  • Farklı uygulama alanlarına yönelik batarya yönetim sistemlerini içeren bataryalar geliştirilebilmektedir.

Enstitü bünyesinde aylık 2000 adet Li-iyon pil (5 ve 10 Ah torba(pouch) tip) üretme kapasitesinde pilot ölçekli bir üretim hattı bulunmaktadır. Bu üretim hattıyla;

  • Geliştirilmiş pillerin deneme üretimleri yapılabilmekte
  • Yatırımcılar/üreticiler için üretim bilgi paketi ve ürün geliştirilebilmekte
  • Sanayinin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağı oluşturulabilmektedir.

Türk sanayisinin yeni teknoloji alanlarında uluslararası rekabet gücünü arttırmak için Ar&Ge desteği sağlamak misyonuyla hareket eden Enstitü, lityum iyon pil geliştirme ve üretim bilgi paketi oluşturma çalışmalarının sonuçlarını yerli elektrikli araç geliştirilmesi programı kapsamında yatırımcıların hizmetine sunmaya hazırlanmaktadır.