Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Yakıt Analiz, Batarya,  LPG ve Gaz Analizleri Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR, AMBALAJ VE MİKTARLAR                      

KÖMÜR NUMUNELERİ: Kömür (Kok, petrokok, taş kömürü vb.) numuneleri 2 kg’dan az 10 kg’dan fazla olmamalı ve numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (Kok, petrokok, taş kömürü gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

BİYOKÜTLE NUMUNELERİ: Nem oranı yüksek (ıslak) numuneler 5 kg’dan az, 10 kg'dan fazla olmamalı, numunelere ön kurutma işlemi uygulanmışsa 2 kg'dan az olmamalıdır. Numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (arıtma çamuru, tavuk gübresi, mısır sapı, pamuk sapı gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

PETROL ÜRÜNÜ NUMUNELERİ: Fuel-oil, benzin, jet yakıtı gibi petrol ürünü numuneleri 3 litre, biyodizel ve motorin numuneleri 4 litre’den az olmamalı,  numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla kapatılmış olmalıdır. Benzin numunelerinde, numune şişesi en az ¾’ü dolu olmalıdır. Numunenin cinsi (fuel-oil no:6, özel kalorifer yakıtı, normal benzin, kurşunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir. Numune ile ilgili açıklayıcı bilgi (Numune adı, kuruluş adı, numune kodu, numunenin alınış tarihi ve saati gibi) numune ambalajı üzerinde bulunmalıdır.

Gümrük numunelerinde Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numuneler teslim edilirken numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

Petrol ürünü numunelerinde numunenin en az 1 litresi şahit numune olarak saklanır. Numunenin yetersiz olduğu durumda şartlı kabul yapılır ve şahit numune saklanmaz. Petrol Ürünü numunelerine ait şahit numuneler 3 (üç)  ay boyunca saklanır.

GAZ NUMUNELERİ: Gaz numunelerinin mümkünse asgari 4-5 bar basınçta olmak üzere, 500 cc. ve üzeri paslanmaz çelikten, ¼ inç (6,35 mm) boru bağlantı yapmaya müsait vana çıkışlı, manometreli numune kaplarına alınmalıdır. Gaz numunelerinin sızdırmazlığı ve analize uygun yeterli basınçta olduğu kontrol edilmelidir. Analizi istenen numuneler kontrol için en az 2  adet numune kabı ile gönderilmelidir.

Resmi kurumlar tarafından gönderilen petrol ürünü, gaz ve kömür numunelerinde numune mühürlü ise mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak (raporda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir.

PİL ve BATARYA NUMUNELERİ: Numuneler fiziki muayene sonrası herhangi bir hasara maruz kalmadığı saptandıktan sonra kabul edilir. Kabulü yapılan numuneler 25°C sıcaklığa ayarlı iklim kabininde muhafaza edilir. Fiziki olarak aküyü parçalamayı gerektiren analizler dışında kalan parametreler uygulanacak pil ve bataryalar müşteri talebi doğrultusunda geri iade edilmek üzere analiz sonrasında da aynı koşullarda saklanır. Her numuneden bir adet analiz numunesi alınır. Ayrıca şahit numune istenmez.

Pil ve Batarya numuneleri test sonrasında talep sahibine iade edilir. Numuneler rapor tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) ay süre ile batarya laboratuvarı numune kabul odasında saklanır. Zamanında teslim alınmayan numuneler imha edilir.

YAKIT PİLİ  NUMUNELERİ: Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

BİLGİ İÇİN:

E-posta: enerji.analiz@ tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 93

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

AB-0378-T.jpg

Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı

KÖMÜR ANALİZİ

E1

Toplam kükürt tayini* (ASTM D 4239) 

140 TL

E3

Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 5865)  

175 TL

E4 

Alt ısıl değer tayini* (ASTM D 5865, ISO 1928) 

(Üst ısıl değer, nem, uçucu,kül ,toplam kükürt analizleri yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)  

675 TL

E5 

Nem tayini* (ASTM D 3173, ASTM D 7582) 

120 TL

E6 

Uçucu madde tayini* (ASTM D 3175, ASTM D 7582) 

120 TL

E7

Kül tayini* (ASTM D 3174, ASTM D 7582) 

120 TL

E8

Serbest kabarma endeksi * (ASTM D 720) 

95 TL

E48

Külde kükürt tayini (ASTM D 4239)  

250 TL

E49

Örnek hazırlama* (ASTM D 2013) 

140 TL

E198

Kül ergime sıcaklığı tayini   (ASTM D 1857)  

455 TL

E199

Elementel analiz (C,H,N-O)** (ASTM D 5373)                                                                       

575 TL

E261

Yetki Belgesi Kapsamındaki Kömür Analizi

815 TL

 

Not: Toplam kükürt analizi, nem ve kül analizi ile birlikte yapıldığında elementel oksijen değeri de verilebilir.

BİYOKÜTLE ANALİZİ

E195

Örnek hazırlama   

165 TL

E196

Kısa analiz (Nem, Uçucu, Kül) tayini  

360 TL

E197

Toplam kükürt tayini   

170 TL

E251

Kül ergime sıcaklığı tayini  

535 TL

E252

Elementel analiz (C,H,N)  

535 TL

E253

Üst ısıl değer tayini   

185 TL

E254

  Alt ısıl değer tayini

(Üst ısıl değer, nem, uçucu,kül,  toplam  kükürt, elementel analiz yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)

1.250 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sıvı Yakıt Analiz Laboratuvarı

BENZİN ANALİZİ  (TS EN 228 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

65 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)

95 TL

E11

Doktor testi*  (TS 2884)

60 TL

E12

Kurşun tayini* (EN 237, TS EN 237)

180 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN 20846)

115 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)

145 TL

E15

Mevcut  sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)

140 TL

E16

Oksidasyon kararlılığı testi * (EN ISO 7536, TS 2646 EN ISO 7536, ASTM D 525)

135 TL

E17

Oktan sayısı RON* (ASTM D 2699, ISO 5164, TS EN ISO 5164)

240 TL

E18

Oktan sayısı MON* (ASTM D 2700, ISO 5163, TS EN ISO 5163)

240 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)

55 TL

E44

Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)*

(ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553, ISO 3837, TS 1522 ISO 3837)

110 TL

E52

Buhar kilitlenme indeksi (Distilasyon ve Reid Buhar Basıncı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

150 TL

E53

Oksijenli bileşiklerin tayini* (EN 13132, TS EN 13132)

130 TL

E54

Benzen tayini *(GC metodu ile) (EN 12177, TS EN 12177)

140 TL

E131

Buhar basıncı tayini (DVPE)* (EN 13016-1, TS EN 13016-1)

55 TL

E227

Potasyum tayini (TS 12861)

150 TL

E230

Detaylı hidrokarbon analizi (ASTM D 6729)

405 TL

E256

Görünüm* (TS EN 228)

40 TL

E263

Mangan tayini (EN 16136)

160 TL

MOTORİN ANALİZİ  (TS EN 590 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)                          

65 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)                                                   

95 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)                                                                                                

115 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)                                                      

100 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)                                          

60 TL

E27

Toplam kirlilik * (EN 12662, TS EN 12662)                                                                               

100 TL

E29

Setan indisi* (EN ISO 4264, TS EN ISO 4264)

(Distilasyon ve yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

150 TL

E30

Soğuk filtre tıkanma noktası tayini* (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)         

110 TL

E31

Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)                                      

65 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)                                             

55 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)                         

115 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530)                 

110 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105, ASTM D 446)

100 TL

E59

Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1)                     

275 TL

E60

Setan sayısı* ( EN 5165, TS 10317 EN ISO 5165, ASTM D 613)                                  

295 TL

E247

Türetilmiş Setan Sayısı (ASTM D 7668)                                                                                

235 TL

E61

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)* (EN 12916, TS EN 12916)                            

195 TL

E62

Oksidasyon kararlılığı* (EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)                                           

330 TL

E132

Yağ asidi metil esteri tayini *(EN 14078, TS EN 14078)                                                 

105 TL

E194

Motorinde element tayini – ICP metodu (metal başına) (ASTM D 7111)

(Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir,Lityum, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Silikon, Gümüş, Titanyum, Vanadyum, Çinko)

155 TL

E42

Asit sayısı* (ASTM D 664) 

195 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)

530 TL

E202

Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir)

180 TL

E203

Görünüm (ASTM D 4176) 

40 TL

E204

Distile petrol ürünlerinde kaynama aralıklarının GC ile belirlenmesi (ASTM D 2887, ASTM D 6352) 

320 TL

E263

Mangan tayini (EN 16576)

160 TL

BİYODİZEL ANALİZİ
( EN 14214 ve EN 14313 Standartlarında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

65 TL

E69

Sülfatlanmış kül tayini  (TS 1985, ISO 3987)

90 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370)

110 TL

E13

Kükürt tayini  (EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, ASTM D 5453)

115 TL

E60

Setan sayısı  (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS 10317 EN ISO 5165)

295 TL

E26

Parlama noktası tayini ( EN ISO 3679, TS EN ISO 3679 )

60 TL

E27

Toplam kirlilik  (EN 12662, TS EN 12662)

100 TL

E58

Kinematik viskozite tayini  (ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104,  TS 1451 EN ISO 3104)

100 TL

E30

Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)

110 TL

E31

Su tayini (EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

65 TL

E20

Yoğunluk  (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

55 TL

E82

İyot sayısı  (EN 14111, TS EN 14111)

130 TL

E83

Asit sayısı  (EN 14104, TS EN 14104)

120 TL

E16

Oksidasyon kararlılığı (EN 14112, TS EN 14112)

135 TL

E133

Net yanma ısısı  ( ASTM D 240)

115 TL

E33

Akma noktası tayini (ASTM D 97, ISO 3016, TS 1233 ISO 3016 )

110 TL

E135

Grup I metaller  (Sodyum+Potasyum)  (EN 14108, EN 14109)

160 TL

E136

Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum)  (EN 14538, TS EN 14538)

160 TL

E137

Fosfor içeriği  (EN 14107, TS EN 14107)

160 TL

JET YAKIT  ANALİZİ

E42

Asit sayısı * (ASTM D 664)

195 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)

95 TL

E13

Kükürt tayini * (ASTM D 5453, EN ISO 20486, TS EN ISO 20846)

115 TL

E44

Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553)

110 TL

E11

Doktor testi* (TS 2884)

60 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)

145 TL

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

65 TL

E96

Parlama noktası tayini * Abel Metodu (EN ISO 13736, TS EN ISO 13736)

95 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)

55 TL

E98

Donma noktası* (ASTM D 7153)

160 TL

E58

Kinematik viskozite tayini * (ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445)

100 TL

E15

Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)                       

140 TL

E101

İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)                                                                           

70 TL

E102

Termal kararlılık * (JFTOT) (ASTM D 3241, TS ISO 6249)                                                   

535 TL

E103

Su reaksiyonu (ASTM D 1094)                                                                                               

110 TL

E104

Elektriksel iletkenlik (ASTM D 2624)                                                                                      

130 TL

E138

Net yanma ısısı (ASTM D 3338-05) 
 (Distilasyon, yoğunluk, kükürt, hidrokarbon tiplerinin dağılımı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir).

330 TL

E208

Potansiyel sakızlanma miktarı (ASTM D 873)                                                                         

210 TL

E209

Saybolt renk tayini *  Lovibond Metodu - (ASTM D 6045)                                                      

55 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611 - A)                                                                                    

530 TL

E210

Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)                                                        

150 TL

GAZYAĞI ANALİZİ

 

E9

Bakır korozyon testi*
(ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 

65 TL

 

E10

Distilasyon*
(ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405) 

95 TL

 

E20

Yoğunluk*
(ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 

55 TL

 

E13

Kükürt tayini*
(ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)

115 TL

 

E58

Kinematik viskozite tayini*
(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)

100 TL

 

E110

Saybolt renk tayini*
(ASTM D 156, ASTM D 6045) 

80 TL

 

E26

Parlama noktası tayini*
(ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)

60 TL

 

E112

Yanma testi*
(ASTM D 187, TS 2549)

220 TL

 

E98

Donma noktası 
(ASTM D 7153)

160 TL

 

E14

Merkaptan kükürt tayini*
(ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) 

145 TL

 

E101

İslenme noktası
(ASTM D 1322, ISO 3014)

70 TL

 

E42

Asit sayısı  (ASTM D 664) 

195 TL

 

E96

Parlama Noktası Tayini - ABEL (ASTM D 56, IP 170) 

95 TL

 

E209

Saybolt renk tayini * - Lovibond Metodu -
(ASTM D 6045, ASTM D 156)

55 TL

 

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A) 

530 TL

 

E210

Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)

150 TL

 

E257

Görünüm* ( TS 3355)

40 TL

 

GENEL ANALİZLER

 

E42

Asit sayısı (ASTM D 664)

195 TL

 

E43

Bulutlanma noktası tayini*
(ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)

115 TL

 

E45

Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 240)

140 TL

 

E211

Renk tayini Pt-Co - Lovibond  Metodu (ASTM D 5386) 

85 TL

 

E212

Kurşun tayini (x-Ray Metodu) (ASTM D 5059)

95 TL

 

E248

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Analizi 

520 TL

 

E255

Motorin YAME karışımı Oksidasyon Kararlığı *
(EN 15751, TS EN 15751)

205 TL

 

E275

ICP Element Analizi 

80 TL

 

E276

Klor Tayini 

85 TL

 

BAZ YAĞI ANALİZİ

 

E20

Yoğunluk  (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 

55 TL

 

E122

Parlama noktası ( ASTM D 92 ) 

60 TL

 

E262

Akma noktası * (ASTM D 97, ISO 3016, TS 1233 ISO 3016)

330 TL

 

E124

Kinematik viskozite 40 C
* (ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)

280 TL

 

E125

Kinematik viskozite 100 C
* (ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)

280 TL

 

E126

Viskozite indeksi  (TS 3096 ISO 2909)

 (40 ve 100 C de kinematik viskozite analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

130 TL

 

E42

Asit sayısı  ( ASTM D 664) 

195 TL

 

E39

Su ve sediment (ASTM D 1796, ISO 9030 TS 1150 ISO 9030) 

115 TL

 

E13

Kükürt tayini  (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754,EN ISO 20847, TS ISO 20847) 

115 TL

 

E9

Bakır korozyon (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

65 TL

 

 

E190

Yağda metal tayini (parametre başına) (ASTM D 5185)
(Gümüş, Alüminyum, Bor, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır,
Demir, Magnezyum, Mangan, Molibden, Sodyum, Nikel,
Fosfor, Kurşun, Silisyum, Kalay, Titanyum, Vanadyum, Çinko, Kükürt, Potasyum) 

155 TL

 

E56

Karbon kalıntısı tayini (EN ISO 10370,TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530) 

110 TL

 

E31

Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937) 

65 TL

 

E217

ASTM renk tayini *- Lovibond metodu- (ASTM D 6045)

85 TL

 

E214

Baz sayısı
(ASTM D 4739) 

285 TL

 

DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZİ

 

E20

Yoğunluk*
(ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

   55 TL

E58

Kinematik viskozite *
(EN ISO 3104 ,TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)

100 TL

E26

Parlama noktası *
(ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719) 

60 TL

E33

Akma noktası tayini*
(ASTM D 97,  ISO 3016, TS 1233 ISO 3016) 

110 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini*
(ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)  

115 TL

E13

Kükürt tayini* (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754) 

115 TL

E60

Setan sayısı
(ASTM D 613, EN ISO 5165, TS 10317 EN ISO 5165)

295 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini*
(ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370) 

110 TL

E63

Distilasyon ile su tayini* (EN 1428, TS EN 1428)

60 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245) 

100 TL

E149

Metal tayini (parametre başına) (IP 501)
(Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor)

230 TL

E29

Setan indisi* (EN ISO 4264,TS EN ISO 4264)

(Distilasyon ve Yoğunluk analizleri yaptırıldığında  ücretsizdir.)

150 TL

E42

Asit Sayısı* (ASTM D 664)  

195 TL

E215

Distilasyon ile su tayini (ISO 3733, ASTM D 95)  

115 TL

E151

Toplam tortu tayini *
(ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2)                

245 TL

E62

Oksidasyon kararlılığı ( EN ISO 12205, TS EN ISO 12205) 

330 TL

E59

Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1) 

275 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)                  

530 TL

E216

Dizel indisi (ASTM D 976)
(Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında  ücretsizdir)                           

180 TL

E217

ASTM renk tayini * (Lovibond metodu- (ASTM D 6045)) 

85 TL

E258

Görünüm* ( TS ISO 8217) 

40 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Gaz Teknolojileri Laboratuvarı

DOĞALGAZ  TESTLERİ

E221

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)*

(EN ISO 6974, TS EN ISO 6975, ENISO 6974, EN ISO 6975 hesapla fiziksel özelliklerin

(ısıl değer, yoğunluk, wobbe endeksi) tayini * TS EN ISO 6976, EN ISO 6976)                 

1.150 TL

E266

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi 

1.150 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yakıt Pili Laboratuvarı

YAKIT PİLİ  TESTLERİ

 

Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

 

4 NOKTA PROP YÖNTEMİ İLE İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ

 

E155

Yüzeysel/Hacimsel   

165 TL

 

E277

Yüksek sıcaklık membran iletkenliği (100-180 C)

1000 TL

 

YAKIT PİLİ PERFORMANS VE ÖMÜR TESTLERİ

 

E159

25 cm2 aktif alanlı Yakıt Pili Performans Testi (Hazır MEÜ, 8 saat) 

910 TL

 

E162

Hazır MEÜ ömür testi (25-100 cm2 aktif alan için)  

90 TL

 

E163

Katalizörden MEÜ hazırlanması   

360 TL

 

E278

Yüksek sıcaklık ( 100-180 C) membran yakıt pili testleri (5-25 cm2)

1.250 TL

 

YAKIT PİLİ YIĞINI

 

 GAZ GEÇİRGENLİK TESTLERİ

 

E164

Bir membran/plaka için tek gaz testi (H2,O2,N2,CO2,He,CH4 gaz testleri) 

700 TL

 

Bi-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ

 

E223

Çift vidalı extruder ile grafik-polimer kompozit malzeme üretimi.

2.340 TL

 

E280

Taşlanmış kompozit grafit plaka (20 x 20 cm)

1.000 TL

 

E289

Yakıt pili bileşenlerinden polimer kompozit plaka (20cmx20cmx7mm

1.400 TL

 

YAKIT PİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

E281

Hidrojen, Bor ve Yakıt Pili Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri (saat)

250 TL

 

E282

Yakıt Pili Tasarım Hizmeti (gün)

500 TL

 

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Batarya Laboratuvarı

BATARYA  TESTLERİ (EN 61056-1:2003’e uygun olarak kurşun asit akülerde)

E264

Müşteri tanımlı kapasite analizi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E265

Müşteri tanımlı pil güvenlik testi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

VALF İLE AYARLANAN TİP SABİT KURŞUN AKÜMÜLATÖR TESTLERİ-TS 1352 – 2 EN 60896-21

E225

Valf regüle kurşun asit akülerde kapasite tayini *   
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir. (Madde 5.6 müşteri deneyi) 

E267

Valf regüle kurşun asit akülerde kısa devre akımı ve doğru akım iç direnci (Madde 6.3.) *       

635 TL

E268

Valf regüle kurşun asit akülerde müşteri deneyi (Madde 5.6.) *

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

İKİNCİL NİKEL METAL HİDRİT HÜCRE VE PİL TESTLERİ-TS EN 61951-2

E269

Nikel Metal Hidrür pillerde deney amaçları için doldurma işlemi (Madde 7.2.) * 

 425 TL

E270

Nikel Metal Hidrür pillerde 20°C'de boşalma  performansı (Madde 7.3.2.) * 

915 TL

E274

Nikel Metal Hidrür pillerde 0°C'de boşalma performansı (Madde 7.3.3.) * 

540 TL

İKİNCİL LİTYUM HÜCRE VE PİL TESTLERİ-TS EN 61960

E271

İkincil lityum hücreler ve pillerde deney amaçları için doldurma işlemi (Madde 7.2.) *               

405 TL

E272

İkincil lityum hücreler ve pillerde 20°C'de boşalma performansı (Madde 7.3.1.) *                     

800 TL

E273

İkincil lityum hücreler ve pillerde -20°C'de boşalma performansı (Madde 7.3.2.) *                    

515 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Araç Teknolojileri Laboratuvarı

ARAÇ  TESTLERİ

E174

Araç şasi dinamometre testi 

14.500 TL

E192

Araç üstü emisyon ölçümü 

4.500 TL

E250

Motor dinamometre testi 

10.600 TL

Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yakma ve Gazlaştırma Laboratuvarı

E259

Kömür ve biyokütle gazlaştırma deneyi ve teknik/teknolojik değerlendirmeler

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E260

Kömür ve biyokütle yakma deneyi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E284

Azot veya Hava Ortamında Kömür ve biyokütlelerin termal analizi (TG-DTA)

180 TL

E285

Kömür ve biyokütlelerin termal davranışının incelenmesi sırasında FTIR ile çıkan gazların spektrogramların  çıkarılması (yorumlama hariç)

500 TL

E286

Biyokütlede Lignin, Selüloz ve Hemiselüloz Analizi

2010 TL

E287

Kömürde helyum piknometre ile gerçek yoğunluk tayini 

200 TL

E288

Biyokütle ve atıklarda helyum piknometre ile gerçek yoğunluk tayini

200 TL

 * Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.  

Fiyatlara KDV dahil değildir.