VII. TERMİK SANTRAL ÇALIŞTAYI

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü ile EÜAŞ tarafından düzenlenen “VII. Termik Santral Çalıştayı”, EÜAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve MAM’dan 114 kişinin katılımı ile 12-15 Kasım 2014 tarihleri arasında Belek-Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya TÜBİTAK MAM adına Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat MAKARACI, Enerji Enstitü Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir BALIKÇI ve Araştırmacılar; EÜAŞ’dan EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sn. İrfan YILMAZ,  bağlı ortaklık SEAŞ Genel Müdürü Sn. Nuri ŞERİFOĞLU, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Başmühendisler, Mühendisler; Termik Santral İşletme Müdür Yardımcıları, Başmühendisler ve Mühendisler ile Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Bahri ŞAHİN, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden Sn. Prof. Dr. İsmail TEKE ve bazı öğretim üyeleri katılmıştır.

Dört gün süren çalıştayda sunumlar üç ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.

1.Tamamlanan ve Devam Etmekte Olan Projeler:

 • Tamamlanan TÜBİTAK MAM EE (Gebze ve Ankara Grubu) – EÜAŞ Projeleri Genel Değerlendirilmesi ve Sağlanan Katma Değerler
 • MİLTES CFB Kazan Tasarımı
 • KEAŞ Kükürt Arıtma Sisteminin İyileştirilmesi Projesi
 • KEAŞ İkaz Sistemi
 • Akıllı Şehirler ve Bölge Isıtma Sistemleri – Soma Uygulaması (Cityfied)

2.EÜAŞ Termik Santrallarının Genel Tanıtımı ve Karşılaşılan İşletme Problemleri:

 • Afşin-Elbistan A Termik Santralı
 • Afşin-Elbistan B Termik Santralı
 • Tunçbilek Termik Santralı
 • Soma B Termik Santralı
 • Çan Termik Santralı
 • Orhaneli Termik Santralı
 • Ambarlı DGKÇ Termik Santralı – A
 • Ambarlı DGKÇ Termik Santralı – B
 • Bursa DGKÇ Termik Santralı
 • Aliağa DGKÇ Termik Santralı

3.Termik Santral Teknolojilerindeki Gelişmeler

 • Dolaşımlı Akışkan Yataklı (DAY) Kazan Teknolojisi
 • Termik Santrallarda İşçi Sağlığı – İş Güvenliği Kavramı ve Uygulamaları
 • Termik Santrallarda Elektrik Piyasası Uygulamaları
 • Yüksek Alkali Linyit Kömürü Yakan Termik Santrallarda Cüruflanma Problemi ve Çözüm Yöntemleri
 • Bacagazı Kükürt Arıtma Sistemlerinde Rehabilitasyon Yöntemleri
 • NOx Giderme Yöntemleri
 • Kömür Neminin İşletme Performansına Etkisi ve Kömür Kurutma Teknolojileri
 • Buhar Kalitesi ve İş Üretebilme Kabiliyeti
 • Kömür Zenginleştirme Teknolojisi (Taş Ayırma)
 • Kömür Kurutma ve Zenginleştirme Sistemi ve Prototip Sistem Saha Testleri
 • Termik Santrallarda Ön Isıtma ve Ara Kızdırmanın Performansa Etkisi ve Ekonomik Analizi
 • Buhar Devresi Elemanları, Performansları ve Değerlendirmesi
 • Kömür Ayırma, Harmanlama, Online Özellik Belirleme

İlgili santralların İşletme Müdür Yardımcıları, Başmühendisler ve mühendisleri tarafından santrallarında karşılaştıkları teknik problemler ve darboğazlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş olup, çözüme yönelik olarak katılımcılar arasında interaktif şekilde karşılıklı fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bundan sonra yapılacak çalıştaylarda öncelikli yer alması önerilen konularla ilgili talepler değerlendirilmiştir.

Fotoğraflar

VII. TERMİK SANTRAL ÇALIŞTAYI
12.11.2014