V. Termik Santral Çalıştayı

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü tarafından düzenlenen “V. Termik Santral Çalıştayı”, EÜAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve MAM’dan 120 kişinin katılımı ile 2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında Aydın Kuşadası’nda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya EÜAŞ’dan EÜAŞ Genel Müdürü Sn. Halil ALIŞ ile Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, bağlı ortaklık Genel Müdürleri, Daire Başkanları, Termik Santral İşletme Müdürleri, Yönetici ve Mühendisler, TÜBİTAK MAM adına MAM Başkanı V. Prof. Dr. İbrahim DİNÇER, Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Araştırmacılar, Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Çengel, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden Prof. Dr. İsmail TEKE ile öğretim üyeleri katılmıştır.

Üç gün süren çalıştayda, dünden bugüne enerji dönüşüm teknolojileri ve geleceğe bakış, dünden bugüne EÜAŞ-TÜBİTAK işbirliği, termik santrallerde tasarım ve işletme parametreleri ve performans duyarlılıkları, termik santrallerde performans izleme ve değerlendirme sistemi uygulaması, TÜBİTAK MAM dolaşımlı akışkan yatak teknolojisi çalışmaları, MİLTES - termik santral teknolojilerinin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi, termik santral atık ısılarının değerlendirilmesi: Karıncalı beldesi ve Soma bölge ısıtma uygulamaları ve AB smart city projesi, termik santrallerde kömür hazırlamanın önemi, kömür neminin işletme performansına etkisi ve kömür kurutma teknolojileri, kömürlü santraller için modernizasyon alternatifleri ve uygulamaları, LUVO’ larda hava kaçaklarının takibi ve değerlendirilmesi, MİLKAS - baca gazı kükürt arıtma sistemlerinin yerlileştirilmesi, LUVO ve REGAVO petekleri ile ilgili yerlileştirme çalışmaları ve hedefler, termik santrallerde kullanılan pulverize kömür yakıcıları, elektrik üretim santrallarında modern generatör ikaz sistemi uygulamaları, orta gerilim motor sürücülerinin kullanımı ile enerji verimliliğinin arttırılması, termik santrallarda reaktif enerji kullanımı ve reaktif güç kompanzasyonu uygulamaları hakkında bilgi aktarılmıştır.

Çalıştayda termik santrallarda yaşanan sorunlara yerli çözümler bulunması ve yerli teknolojilerin ülkeye kazandırılması konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur

Fotoğraflar

18.09.2013