TEİAŞ, Koruma Bilgi Sistemi’ni Devreye Aldı

-A +A

TEİAŞ, iletim şebekesinde aktif olarak kullandığı koruma ekipmanlarının envanter bilgilerini ve rölelere ait hem güncel ve hem de geçmiş ayar değerlerini saklayabileceği Koruma Bilgi Sistemi KBS’yi devreye aldı.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü ile yürütülmekte olan TEİAŞ İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi’nin önemli kazanımlarından biri olan Koruma Bilgi Sistemi (KBS) sayesinde bilgisayar destekli arıza analizleri güncel röle ayar değerleri ile birlikte yapılabilecektir.

Proje kapsamında Türkiye iletim şebekesindeki koruma röleleri, akım ve gerilim trafoları ile birlikte bilgisayar ortamına aktarılmış ve koruma analizlerinde kullanılır hale getirilmiştir. KBS, TEİAŞ İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi’nin bir diğer önemli kazanımı olan Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) ile etkileşimli olarak çalışmakta ve şebeke topolojisini hem güncel ve hem de geçmişe dönük alabilmektedir. KBS’nin envanter ve ayar değerlerini geçmişe yönelik tutabilme yeteneği, YTBS ile kurulan bağlantı sayesinde TEİAŞ’ın geçmişe dönük şebeke analizleri yapabilmesine imkan sağlamaktadır. Geliştirilen yeni araçlar sayesinde rölelerin mevcut ayar değerlerinin, şebekedeki değişimlere bağlı olarak TEİAŞ koruma felsefesine uygunluğunun takip edilmesi kolaylaştırılmaktadır. KBS ayrıca şebeke analiz raporlarını hazırlayabilmektedir.

Geliştirilen Koruma Bilgi Sistemini kullanacak TEİAŞ Koruma Sistemleri Müdürlüğü saha personeline yönelik eğitimlerin ilki 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Sakarya Eğitim Tesislerinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü proje ekibi tarafından verilmiştir. İlgi ile karşılanan ve takip edilen eğitimlerin 21-25 Kasım 2016 tarihleri arasında ikincisi ve 19-23 Aralık 2016 tarihleri arasında da üçüncüsünün yapılması planlanmaktadır.

Fotoğraflar

TEİAŞ, Koruma Bilgi Sistemi’ni Devreye Aldı
25.11.2016