Enerji Arz Güvenliği Çalıştayı TÜBİTAK’ta düzenlendi

-A +A

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  ve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) birlikte organizasyonu ile 17 Mayıs 2016 tarihinde “Enerji Arz Güvenliği Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay Gebze’de TÜBİTAK TÜSSİDE  tesislerinde gerçekleşti. 

Enerji sektörünün konusunda uzman paydaşlarınca ortaya konulacak görüşler, yapılacak değerlendirmeler ve görüş alışverişleri neticesine oluşacak fikirlerin enerji arz güvenliğinin tüm paydaşlarına yol gösterici olması hedefi ile düzenlenen çalıştaya başta ETKB yetkilileri olmak üzere TEAİŞ, EÜAŞ, BOTAŞ yetkili temsilcileri,  özel sektör firma yöneticileri ve üniversitelerden de yetkili isimler katılım sağladı. 

“Marmara Bölgesi’nde Enerji Arz Güvenliği” konusunun odağı oluşturduğu çalıştay, ETKB Arz Dairesi Başkanı Sayın Murat Akkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşti. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Osman Okur, enstitünün enerji  arz güvenliği konusunda önde gelen Ar-Ge faaliyetleri  ve projeleri hakkında bilgi vererek, enerji arz güvernliğinin çok önemli bir unsurunun ulusal enerji teknolojileri geliştirme ve yabancı teknolojilere bağımlılığımızı azaltma olduğunu  vurguladı.   TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünün sunumunun ardından, ETKB Arz Dairesi Başkanı Murat Akkaya “Marmara Bölgesi Enerji Arz Güvenliği Görünümü: Elektrik ve Doğalgaz” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öğleden sonra da Marmara Bölgesi’nde elektrik ve doğalgaz arz güvenliğinin ele alındığı iki ayrı serbest oturum gerçekleşti. Serbest oturumlarda uzman paydaşlarca sorunların tespiti gerçekleştirilerek, çözüm önerileri üzerinde görüşler ortaya kondu. Çalıştay değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Fotoğraflar

Enerji Arz Güvenliği Çalıştayı TÜBİTAK’ta düzenlendi
24.05.2016