DSİ Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM Arasında ATHOM Projesi İmzalandı

-A +A

TÜBİTAK MAM ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli Projesi kısa adıyla ATHOM Projesi Tanıtım Toplantısı yapıldı.

TÜBİTAK MAM ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli Projesi kısa adıyla ATHOM projesi tanıtım toplantısı 22 Kasım 2016 Salı günü DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Açılış toplantısına DSİ Genel Müdür Vekili Sn. Murat ACU, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ergün ÜZÜCEK, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa UZUN, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir BALIKÇI, ATHOM Proje Ekibi, EÜAŞ, YEGM ve MGM'den davetliler katıldı.

Toplantıda ilk olarak Proje Yöneticisi Dr. Serkan BUHAN tarafından ATHOM Projesinin gerekliliği, amacı, iş planı, çıktıları ve proje sonucunda ülke kazanımlarının anlatıldığı bir sunum yapıldı. Ardından DSİ Genel Müdür Vekili Sn. Murat ACU ve TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU birer konuşma yaptılar. Toplantı TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU'nun proje tanıtım toplantısı adına yaptırılmış proje plaketini DSİ Genel Müdür Vekili Sn. Murat ACU'ya takdimi ve sonrasında proje ekibine proje kimliklerinin dağıtılması ile son buldu.

Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli Projesi Bilgi Notu:

Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %25'i hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bağlamda, hidrolik kaynaklara yönelik su akımı tahminlerinin doğru yapılması ve kaskat hidroelektrik enerji üretim santrallerinin verimli şekilde işletilmesi son derece önemlidir.

Havzalara gelecek suyun doğru tahmin edilememesi ve çeşitli nedenlerle santrallerin optimum şekilde işletilememesi sonucunda suyun enerjisi alınamadan atılması ya da su olmasına rağmen ithal kaynaklarla elektrik üretilmesi, önemli maddi kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca anlık su baskınları nedeniyle barajların zorlanması, baraj kapaklarının zorunlu olarak açılması sonucunda taşkınların oluşması gibi olumsuzluklarla da karşılaşılmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında yürütülecek ATHOM projesi sayesinde tekli ve ardışık su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama tesislerinin su bütçelerinin hazırlanarak günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayacak bir modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Böylece;  sulama ve içme suyuna yönelik su kaynaklarının optimum şekilde kontrol edilerek suyun israf edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik enerjisi üretimini maksimize edecek şekilde barajların işletilmesi ve geliştirilecek otomatik sistem sayesinde taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin tahmin edilebilmesi sağlanacaktır.

Fotoğraflar

DSİ Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM Arasında ATHOM Projesi İmzalandı
30.11.2016