Otomasyon Teknolojileri

-A +A

Otomasyon Teknolojileri Grubu, Hidroelektrik Santrallerin Rehabilitasyonu, Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Şebekeler alanlarında faaliyet göstermektedir.

Yıllık enerji ihtiyacının her 10 senede bir iki katına çıktığı ülkemizde hidroelektrik enerji kaynaklarının etkin kullanımı yüksek önem taşımaktadır. Artan enerji ihtiyacının karşılanması ve fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan dışa bağımlılığın azaltılması için hidroelektrik santrallerinin kurulumu ve mevcut santrallerin rehabilitasyonu kabiliyetlerinin kazanılması son derece önemlidir. OTG, yürürlükte olan HES rehabilitasyon projeleri kapsamında yerli bilgi, kabiliyet ve yetişmiş araştırmacı birikiminin kazanılması için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, maliyetlerinin geleneksel kaynaklarla rekabet edebilecek seviyelere inmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin az olması sebebiyle artan bir hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak bu kaynakların sahip oldukları belirsizlikler nedeniyle üretim programları geleneksel yöntemlerle yapılamamakta, yeni tip şebekelere ve yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Çift yönlü veri ve enerji iletimi olarak tanımlanabilecek Akıllı Şebekeler, kendi kendilerini idame edebilecek Mikroşebekeler bu yöntemler arasında sayılabilir. OTG Akıllı Şebekeler için haberleşme sistemleri ve Mikroşebekeler için evirgeçler ve koruma sistemleri ile ilgili projeler gerçekleştirmektedir.

Çalışma Alanları:

  • HES Kontrol Sistemleri
  • Koruma ve Senkronizasyon Sistemleri
  • Hız Regülatörü
  • Su Türbini tasarımı
  • Akıllı Şebeke tasarımı
  • Mikroşebekeler içi Çevirgeç ve Koruma Sistemi